ขั้นตอนและวีธีการชำระค่าเทอม

ช่องทางที่ 1
ช่องทางที่ 2